Skip to Content

Giới thiệu về chúng tôi

BI WORLDWIDE là công ty toàn cầu chuyên về giải pháp tương tác nhờ các nguyên tắc của kinh tế học hành vi, qua đó tạo ra các kết quả có thể đo lường được cho khách hàng bằng cách thúc đẩy và duy trì sự tương tác với nhân viên, đối tác bán hàng, đối tác kênh cũng như khách hàng của họ.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trên quy mô toàn cầu

Với BI WORLDWIDE, bạn có thể tận dụng các nguồn tài nguyên để tạo động lực cho nhân viên và đối tác kênh tại hơn 100 quốc gia với hơn 20 ngôn ngữ. Trong hơn 60 năm qua, BIW đã giúp đỡ 2000 khách hàng toàn cầu đạt được mục tiêu kinh doanh của họ.

Chúng tôi sở hữu những yếu tố cần thiết để gắn kết với mọi người trên quy mô toàn cầu - trong đó bao gồm việc trò chuyện với họ ở cấp độ cá nhân, bằng ngôn ngữ của họ với hình ảnh quen thuộc và nội dung liên quan. Chính những khác biệt tinh tế ấy đã giúp cho sáng kiến toàn cầu hoạt động hiệu quả.

BI WORLDWIDE Việt Nam phục vụ thị trường rộng lớn hơn tại Châu Á-Thái Bình Dương. Sau lần tổ chức sự kiện thương mại đầu tiên tại APAC vào năm 2003, chúng tôi sắp kỷ niệm 12 năm hoạt động của mình tại khu vực này. Đơn vị Việt Nam của chúng tôi có khả năng và kết nối ở cấp độ địa phương, qua đó chúng tôi có thể phục vụ thị trường Châu Á-Thái Bình Dương cũng như mở rộng phạm vi tiếp cận của các giải pháp nhằm tạo ra dấu ấn toàn cầu bằng cách triển khai hoạt động của BIW tại Úc, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ Latinh, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

BIW Việt Nam cung cấp giải pháp để gắn kết với mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi giúp bạn chuyển các mục tiêu chiến lược thành các chương trình có thể triển khai được, tạo ảnh hưởng tới nhận thức, thay đổi hành vi, tạo động lực thúc đẩy hiệu suất và đem đến kết quả có thể đo lường được.

Cách tốt nhất để bắt đầu là liên hệ với chúng tôi.

Gửi tin nhắn