Skip to Content

Nền tảng quản lý khuyến khích dễ dàng tùy chỉnh

Tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh thông qua các nền tảng đơn giản và toàn diện bằng cách công nhận và khen thưởng lực lượng kinh doanh.

 

Đội ngũ kinh doanh thường được coi là xương sống của một tổ chức – họ thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp, nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững với khách hàng tiềm năng và tạo tác động đến danh tiếng của thương hiệu. Để tiếp tục truyền cảm hứng và thúc đẩy đội ngũ kinh doanh, các công ty cần gắn kết với họ, công nhận nỗ lực của họ và khen thưởng một cách nhất quán khi họ xứng đáng.

Về mặt thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, BI WORLDWIDE hiểu được sự thiếu hiệu quả của các công cụ gắn kết đại trà, và chúng tôi hướng đến việc mang lại những giải pháp độc đáo nhằm vận dụng những chiến thuật gắn kết sáng tạo, được hỗ trợ bởi lý thuyết về kinh tế học hành vi. Sử dụng các kỹ thuật trò chơi hóa để khuyến khích sự cạnh tranh thân thiện trong các nhóm, chương trình tương tác với nhân viên của chúng tôi được thiết kế riêng biệt nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng và tương thích với các cơ cấu tổ chức hiện có. Những chương trình dễ sử dụng và dễ tiếp cận này sẽ khuyến khích việc thiết lập mục tiêu và ghi nhận doanh số bán hàng vượt trội mà đội ngũ của bạn đạt được, tạo ảnh hưởng tới lợi nhuận của tổ chức.

Với nền tảng quản lý khuyến khích của BI WORLDWIDE, bạn sẽ đạt được thành công trong việc tạo động lực cho đội ngũ bán hàng và tạo ra một lực lượng kinh doanh tinh nhuệ hơn.

Tối đa hóa tiềm năng kinh doanh

Ngay hôm nay, hãy khai phá tiềm năng của tổ chức và kiến tạo một cấu trúc tạo động lực mạnh mẽ ngay từ trong đội ngũ kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi