Skip to Content

Các nền tảng quản lý đối tác kênh

Xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác đồng hành trong thành công của bạn với bộ chương trình và chiến lược hỗ trợ kênh của BI WORLDWIDE, được thiết kế để giúp bạn hỗ trợ các đối tác kênh tối đa hóa nỗ lực và quan hệ đối tác theo cách tốt hơn.

What is a channel partner marketplace platform

 

Ở Việt Nam, để có thể phát triển mạnh mẽ trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, một trong những chiến lược tăng trưởng quan trọng dành cho mọi thương hiệu chính là duy trì, nuôi dưỡng và phát triển mạng lưới thương mại nhằm đáp ứng các mục tiêu doanh số lớn hơn. Mạng lưới kinh doanh gián tiếp của bạn, dù là các nhà bán buôn, môi giới, nhà bán lẻ, người bán lại, đại lý hay những người có tầm ảnh hưởng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng tầm thương hiệu của bạn trong tâm trí khách hàng.

BI WORLDWIDE nhận ra tầm quan trọng của việc truyền cảm hứng cho các kênh bán hàng để họ duy trì năng lượng và kết nối với thương hiệu của bạn khi chia sẻ nó với thế giới của họ. Các chương trình khen thưởng và khuyến khích kênh của chúng tôi, trong đó có nhiều sáng kiến khác nhau như quảng bá, thi đấu, chia sẻ kiến thức và hơn thế nữa, đều được thiết kế riêng biệt để giúp bạn xây dựng một mối quan hệ có giá trị với các đối tác trong khi họ nỗ lực đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

BI WORLDWIDE sẽ giúp bạn chuyển hóa và tối ưu hóa mối quan hệ đối tác kênh của mình thông qua hai nền tảng chính, ChannelSmart và Rewards Marketplace.

Tối ưu hóa chiến thuật và chiến lược kênh của bạn

Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp hơn, lấy mối quan hệ làm trung tâm, với các đối tác đang thành công của mình ngay hôm nay bằng nền tảng quản lý đối tác kênh của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi